Innspill til kommuneplanens arealdel

I henhold til plan- og bygningslovens §§ 11-12 og 11-13 vedtok planutvalget i Birkenes i møte 8. mars 2017 å varsle oppstart av planarbeid og samtidig legge planprogram for kommuneplanens arealdel ut til offentlig ettersyn.

Innspill til kommuneplanen:

Det åpnes for å gi innspill til kommuneplanens arealdel. Det kan for eksempel være forslag til nye utbyggingsområder i kommunen eller forslag til områder som bør bevares.

Eventuelle merknader til planprogrammet og innspill sendes Birkenes kommune, Plan- og byggesak, postboks 115, 4795 Birkeland eller postmottak@birkenes.kommune.no

Ny frist for innspill: 19. mai 2017

Planprogram

Skjema for innspill

Mulighetsstudie

Publisert
03.05.2017
Sist endret
10.05.2017
Publisert av
Birkenes kommune

Kontaktinformasjon

Birkenes kommune
PB 115 
4795 Birkeland 
Telefon: 37 28 15 00 
Faks: 37 28 15 01
E-post: postmottak@birkenes.kommune.no

Org. nr: 964 965 870
Åpningstider:
Mandag, tirsdag, torsdag og fredag 10.00 - 14.00 (13.00 i juli)
Onsdag stengt

Sentralbord: 09.00 - 15.00 alle hverdager

Nyttige lenker