Hva er høringer?

Å sende et planforslag, planprogram eller en planstrategi på høring betyr at det sendes ut til berørte parter til uttalelse.  Høring er obligatorisk og kommer i tillegg til kravet om medvirkning i en tidlig fase av planarbeidet. 

 I menyen til venstre finner du planer som er på offentlig høring i Birkenes.

 

Publisert
05.02.2014
Sist endret
03.05.2017
Publisert av
Birkenes kommune

Kontaktinformasjon

Birkenes kommune
PB 115 
4795 Birkeland 
Telefon: 37 28 15 00 
Faks: 37 28 15 01
E-post: postmottak@birkenes.kommune.no

Org. nr: 964 965 870
Åpningstider:
Mandag, tirsdag, torsdag og fredag 10.00 - 14.00 (13.00 i juli)
Onsdag stengt

Sentralbord: 09.00 - 15.00 alle hverdager

Nyttige lenker