Planer

Her finner du informasjon om kommunens ulike planer. Dette omfatter alt fra kommuneplan til reguleringsplaner. Du kan også finne informasjon om planer som er lagt ut til offentlig ettersyn samt pågående prosjekter.

Innspillsperioden til kommuneplanens arealdel er nå over. Kommunens administrasjon skal nå utarbeide et nyt forslag til arealdel for kommuneplanen som skal behandles politisk. Informasjon om prosessen og tidsskjema kan finnes ved å trykke på linken Planprogram nedenfor.

 

Planprogram kommuneplanens arealdel 2015-2027

 

Planer på høring/offentlig ettersyn

Planprosessen. Fra start til slutt

Birkenes kommune ønsker å ha et oppdatert og godt planverk i kommunen. Da er det viktig at utbygger, innbyggere og myndigheter er enige om hvordan man arbeider for å oppnå et godt resultat. Her er mer detaljert informasjon om de ulike stadier i planprosessen samlet:
Planprosessen

 

 

 

Publisert
20.02.2013
Sist endret
05.10.2015
Publisert av
Birkenes kommune

Kontaktinformasjon

Birkenes kommune
PB 115 
4795 Birkeland 
Telefon: 37 28 15 00 
Faks: 37 28 15 01
E-post: postmottak@birkenes.kommune.no

Org. nr: 964 965 870
Åpningstider:
Mandag, tirsdag, torsdag og fredag 10.00 - 14.00 (13.00 i juli)
Onsdag stengt

Sentralbord: 09.00 - 15.00 alle hverdager

Nyttige lenker